Logo
loupe
Szukaj

Aktywna modernizacja obiektów budowlanych & cykli produkcyjnych

Termosol instalacja
  • kompleksowa przebudowa/wymiana: instalacji grzewczych, wentylacyjnych, sanitarnych, przeciwpożarowych,źródeł ciepła i energii elektrycznej, instalacji elektrycznych i oświetleniowych,
  • instalacje odzysku i/lub kompensacji energii.