Dotacje

TermoSol zachęca wszystkich klientów do opracowania i złożenia aplikacji dotacyjnej. Aktualnie, my jako społeczeństwo, nasi klienci jako uprawnieni beneficjenci i my jako TermoSol, mamy do dyspozycji ogromne środki przeznaczone właśnie na poprawę efektywności energetycznej i rozwój OZE. Dotacje te uruchamiane są w ramach unijnej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 i mogą osiągnąć poziom od 30% do 80% całości nakładów. Umożliwia to szybki zwrot z inwestycji – zazwyczaj między czwartym, a maksymalnie dziesiątym rokiem od rozpoczęcia projektu.

Opracowanie odpowiedniej aplikacji dotacyjnej i realne pozyskanie dotacji wymaga jednak doświadczenia i dużego nakładu pracy na etapie przygotowawczym. TermoSol oferuje usługi kompleksowe, a to oznacza, że bardzo chętnie nie tylko pomożemy Państwu w skonstruowaniu aplikacji dotacyjnej, ale opracujemy ją za Państwa. Pozyskiwanie dotacji z TermoSol to sznasa i okazja, by w wygodny i bezproblemowy sposób zapewnić sobie oszczędności energetyczne.

Do współpracy zapraszamy wszystkie podmioty, które dążą do stworzenia nowoczesnej, oszczędnej i bezpiecznej dla środowiska infrastruktury, które planują poprawę efektywności energetycznej, termomodernizację i rewitalizację swoich obiektów:

 • samorządy lokalne i instytucje centralne,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • władze uczelni, szkół, służby zdrowia,
 • władze kościelne i organizacji pozarządowych,
 • przedsiębiorców przemysłowych i farmerów,
 • developerów, sieci hotelowe i handlowe,
 • Dzięki doświadczeniu i odpowiedniemu przygotowaniu merytorycznemu TermoSol nie tylko wskaże, w którym z funduszy i w ramach jakiego z programów nasi partnerzy powinni finansować projekt, ale przeprowadzi całą procedurę w imieniu i na rzecz klienta. Już dzisiaj do dyspozycji są fundusze udostępnianie przez :

  • Regionalny Program Operacyjny (RPO) – w ramach osi priorytetowych i działań dedykowanych stricte na podniesienie efektywności energetycznej i rozwój OZE,
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW),
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiFW),
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

  I „wisienka na torcie”

  Dysponując dostępem do kapitału i tzw. oprzyrządowaniem organizacyjno-prawnym jesteśmy przygotowani do zastosowania również bardziej skomplikowanych formuł finansowania, jak Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) czy Energy Saving Company lub Energy Service Company (ESCO).

  Nie muszą się Państwo obawiać skomplikowanych rozliczeń oraz przytłaczającej, a koniecznej do skompletowania dokumentacji. Wyręczymy w pozyskiwaniu dotacji każdego zainteresowanego klienta. Zapraszamy do rozmów!