Dlaczego
my?

TermoSol – natura termomodernizacji. Dlaczego warto z nami podnosić efektywność energetyczną?

Kompleksowość

Dlaczego warto wybrać TermoSol? Powodów jest wiele, ale głównym jest kompleksowy, całościowy charakter naszych usług : zaprojektuj i wybuduj +. Ten + to: zorganizuj, zaprojektuj, wybuduj i sfinansuj. Do tej pory, w wielu przypadkach, inwestor realizując inwestycję termomodernizacyjne, zmuszony był osobno i na własne ryzyko pozyskać dotację, zamówić i przeprowadzić audyt oraz opracowanie wymaganej dokumentacji. Oddzielnym problemem było przeprowadzenie samej realizacji i wyegzekwowanie zbieżności zakładanych celów energetycznych z osiągniętymi efektami.

Teraz wszystkie te etapy mogą Państwo “pokonać” z jednym, wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem, które dodatkowo z dużą satysfakcją objaśni wszelkie zawiłości projektu i w klarowny sposób przedstawi plan poszczególnych działań. Dzięki temu proces realizacji zadania nabierze odpowiedniego tempa, a związane z nim koszty zostaną zoptymalizowane i zracjonalizowane. Dysponując dostępem do kapitałów i zaplecza prawnego jesteśmy w stanie zorganizować projekty w formule PPP – Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, z wykorzystaniem mechanizmów ESCO.

Kompleksowy proces realizacji inwestycji w TermoSol obejmuje kolejno:

 • analizę technicznych uwarunkowań obiektu i potrzeb inwestora,
 • opracowanie audytu energetycznego i charakterystyki energetycznej,
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji formalnej umożliwiającej pozyskanie dotacji,
 • dobór technologii,
 • organizację form i procedur finanswo – prawnych
 • zaprojektowanie wszelkich rozwiązań technicznych i architektonicznych,
 • realizację niezbędnych dostaw,
 • wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych,
 • przeprowadzenie odbiorów i procedur przyłączeniowych.

Ekologiczna odpowiedzialność

TermoSol powstał w obliczu pojawienia się kilku ważnych społecznych celów współczesności, w tym pakietu 3X20, co jest zbieżne z nową polityką energetyczną Polski:

 • zwiększenie do 2020 roku efektywności energetycznej o 20%
 • zwiększenie do roku 2020 udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% całkowitego zużycia energii finalnej
 • zmniejszenie do 2020 roku emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20%

Wszystkie działania TermoSol i jej klientów wkomponowują się w założenia tej polityki oraz w kierunki finansowego wsparcia inwestycji pro-efektywnościowych. Jednak to co najważniejsze, to nie abstrakcyjne myślenie w kategoriach polityki, a rzeczywista świadomość i potrzeby samorządowców, przedsiębiorców i osób indywidualnych:

 • potrzeba obniżenia kosztów eksploatacji obiektów i ich rewitalizacja,
 • chęć dostosowania się do nowych standardów i regulacji prawnych
 • organizacyjna,
 • gotowość skorzystania ze środków wsparcia, pochodzących z krajowych i europejskich funduszy celowych, w tym w ramach bieżącej perspektywy finansowej na lata 2014-2020,

Udowodnimy Państwu, że ekologia to nie tylko moda i unijne nakazy – to również wyraz odpowiedzialności Naszej i Waszej … i spore oszczędności. Zapraszamy do współpracy!