CEL WSPÓŁPRACY

TermoSol – natura, słońce, technologia

Wieloletnie doświadczenie, odpowiednie zaplecze merytoryczno-technologiczne oraz stałe wsparcie profesjonalnych partnerów – to wszystko sprawia, że energo-modernizacja i rewitalizacja obiektów z TermoSol przebiega pewnie, skutecznie i odpowiedzialnie. Projektujemy i wykonujemy „pod klucz” inwestycje proefektywnościowe energetycznie:
 • termomodernizacyjne,
 • budowlane i remontowe,
 • instalacyjne w zakresie odnawialnych źródeł energii,
 • instalacyjne w zakresie sieci (gaz, prąd, hydraulika, wentylacja, ogrzewanie).
Przy realizacji inwestycji korzystamy z technologii opartych o odnawialne źródła energii, w tym fotowoltaiki, pomp ciepła, technik solarnych, rekuperacji i odzysku ciepła. Oznacza to nie tylko korzyści dla środowiska, w którym wszyscy żyjemy, ale również wysoką opłacalność inwestycji – możliwe do pozyskania dotacje sprawiają, że zwrot nakładów następuje już po czterech, pięciu latach. TermoSol zawsze pomaga w pozyskaniu dotacji! Ponieważ TermoSol oferuje całościowy nadzór nad realizacją inwestycji, mogą Państwo skorzystać również z wybranych, pojedyńczych usług naszej firmy, wchodzących w skład kompleksowej obsługi.
 • Audyty energetyczne i charakterystyki energetyczne. Ich wykonanie poprzedza każdą termomodernizację i energomodernizację. Opracowywane są przez kompetentnych audytorów posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz wymagane uprawnienia i certyfikaty.
 • Techniczna dokumentacja projektowa. Obejmuje projekty techniczne i architektoniczne, wykonywane przez inżynierów i architektów biegłych w specjalnościach:
  • architektonicznej,
  • konstrukcyjno-budowlanej,
  • instalacyjnej,
  • sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
   
 • Finansowa i formalna dokumentacja projektowa. Przygotowujemy kompletną aplikację dotacyjną, zawierającą m.in. studium wykonalności, kartę informacyjną przedsięwzięcia, biznesplan, analizę finansową i wniosek o przyznanie dotacji. Aplikację opracowuje zespół, który w poprzedniej perspektywie finansowej dotyczącej wykorzystania środków unijnych obsłużył kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych i pozyskał szereg dotacji dla swoich klientów.
 • Wykonawstwo. Kierowanie pracami projektowymi, budowlanymi i instalacyjnymi powierzamy wyłącznie osobom posiadającym zweryfikowane doświadczenie. Wykonujemy prace budowlane z zakresu m.in. ocieplania ścian, stropów i dachów, wymiany okien i drzwi, wykonania nowej elewacji i pokrycia dachów oraz montażu układów OZE i modernizacji instalacji elektrycznych, gazowych, ciepłowniczych i hydraulicznych. Działania te skutkują zwiększeniem efektywności energetycznej i równocześnie zmniejszeniem kosztów eksploatacyjnych związanych z gospodarką energetyczną obiektu.